Realitzeu un diagnòstic de situació del municipi

Circe et proporciona un cercador de dades quantitatives del municipi sobre diversos àmbits per realitzar un bon diagnòstic de situació del municipi.

PROVA LA DEMO

Gaudeix de la solució de gestió per al teu pla estratègic

Elaboreu el pla d'una manera ordenada i des d'un
mateix espai

Creació de perfils i definició de permissos

Segons el grau de participació: grup motor, personal tècnic, entitats ciutadanes en relació en la matèria, ciutadania general... A més, permet enviar avisos als perfils creats.

Consulta pública: enviament de propostes al pla!

Busqueu rebre idees o propostes d'entitats ciutadanes o d'altres organismes externs al grup motor? Circe permet l'enviament de propostes al pla a través del formulari «Envia la teua proposta al pla»

Definició d'indicadors, calendarització i pressupost per a cada mesura del pla

Disseny de l'estructura del pla

Introduïu els àmbits i objectius del pla on s'emmarcaran les futures mesures d'acció.

Disseny de les mesures d'acció

Valoreu les propostes rebudes, segons uns criteris pleestablerts, i convertiu-les en mesures d'acció.

Definició de responsables

Definiu responsables, creeu un perfil per a cada responsable i doneu els permissos necessaris, per últim, assigneu a aquests perfils les seues mesures d'acció.

Fes el seguiment del
Pla estratègic

S'han acabat els múltiples documents editables, PDFs i fulls de càlcul, amb informació contradictòria i incomplets. Amb CIRCE qualsevol informació nova la pot veure inmediatament tot l'equip.

Indicadors de progrés

Controla l'evolució del pla en base a indicadors objectius. Introdueix les dades una vegada i aprofita-la en el dia a dia, en els informes, i en les versions futures del pla.

Actuacions

Introduïu la informació de les actuacions fetes per assolir cada mesura i adjunteu documents que permeten verificar-les: actes, acords, informes, fotos, artícles, notes de premsa...

Informes de seguiment

Creeu informes complets de seguiment del pla en qualsevol moment, en format editable o pdf, on apareixeran indicadors de mesures, taules de valors, gràfiques...

Introduïu millores al pla

Després de cada sessió d'avaluació intermitja o final, poseu el pla en «fase elaboració» per poder introduir les millores consensuades pel grup de coordinació del pla.

Dirigit a entitats públiques i privades

En què t'ajuda Circe

Tota la informació del pla estratègic en un únic lloc, de principi a fi: des de l'elaboració del pla fins la rendició de comptes.

Tot el contingut del pla es pot compartir automàticament amb la ciutadania perquè aquesta puga veure'n l'evolució o fer aportacions.

Circe permet treballar i canviar continguts simultàniament des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment.

Activa el mode «Elaboració del pla» i quan finalitze aquesta fase, activa el mode «Seguiment del pla». Després de l'avaluació final, torna a activar el mode «elaboració del pla». Es crearà, cada vegada, una còpia de l'anterior versió.